Primăria Forotic județul Caraș Severin

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC

A N U N T

Primaria comunei Forotic, cu sediul în loc. Forotic, nr.1,judetul Caras-Severin, organizeaza concurs de recrutare , in temeiul prevederilor Legii 188/1999, privind Statutul Functionarilor publici, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante:

Functionar public de executie, inspector, clasa I, grad profesional debutant ` - Compartiment Resurse umane, starea civila si relatii cu publicul

 


Condiții specifice de participare la concurs:

-sa indeplineasca conditiile generale prev. de art.54 din Lg 188/1999, rerepublicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-nu se solicita vechime

Concursul se va organiza la sediul Primariei Forotic, conform calendarului urmator:

- 26 iunie 2019 ora 10 - Proba scrisa

- 28 iunie 2019 2016 ora 10 - Proba interviu

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a..

 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon – 0733910077.

secretar UAT

Galetar Elena