Primăria Forotic județul Caraș Severin

Acte și formulare

 • Cerere ajutor social, ajutor de incalzire, alocatie pentru sustinerea familiei

 • Cerere eliberare adeverinţă SUPRAFAŢĂ DE TEREN EXTRAVILAN

 • Cerere eliberare adeverinţă OBIECTUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

 • Cerere eliberare adeverinţă SPAŢIU LOCATIV PT. ELIBERARE CARTE IDENTITATE

 • Declaraţie de primire în spaţiu locativ pentru eliberare CARTE DE IDENTITATE

 • Cerere eliberare adeverinţă NR. ANIMALE / UTILAJE AGRICOLE

 • Cerere eliberare adeverinţă CĂ TERENUL ESTE / NU ESTE ARENDAT

 • Cerere eliberare SCHIŢĂ CADASTRALĂ VIZATĂ A PARCELEI

 • Cerere eliberare CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCŢIEI

 • Cerere eliberare adeverinţă CĂ NU EXISTĂ CASĂ DE LOCUIT

 • Cerere închiriere CĂMIN CULTURAL

 • Cerere închiriere VESELĂ

 • Cerere eliberare CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANA FIZICĂ

 • Cerere eliberare CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

 • Cerere eliberare ACORD DESFIINTARE IMOBIL

 • Cerere eliberare adeverinţă BUNURI DEŢINUTE ÎN PROPRIETATE