Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al judetului Caras-Severin, rezultat la inchierea exercitiului bugetar 2019, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2020.