Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotarare privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale a imobilului-teren inscris in CF nr.262 Forotic cu nr. cadastral 286.