Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cardu pentru achizitionarea produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educa