Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al OSBM RA