Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotarare privind aaprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului Cadru si a Caietului de sarccini al Serviciului de Iluminat Public al comunei Forotic