Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

21/02/2020 Hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cardu pentru achizitionarea produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educa

21/02/2020 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Forotic pentru anul 2020

10/02/2020 Hotarare privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale a imobilului-teren inscris in CF nr.262 Forotic cu nr. cadastral 286.

10/02/2020 Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 149.256 lei.

10/02/2020 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al judetului Caras-Severin, rezultat la inchierea exercitiului bugetar 2019, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2020.

10/02/2020 Hotarare privind insusirea raportului anual privind transprenta decizionala prevazut de Legea nr.2/2003 si a raportului privind aplicarea Legii nr.544/2001 pe anul 2019

10/02/2020 Hotarare privind aprobarea contractului de prestari servicii de consultanta specializate in domeniul achizitiilor publice.

10/02/2020 Hotarare privind aprobarea contractului de prestari servicii informatice si consultanta.

10/02/2020 Hotarare privind acordarea in anul 2020 de ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate datorita calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor si cazurilor sociale

10/02/2020 Hotarere privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020

10/02/2020 Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2020 si a programului de achizitii publice pe anul 2020 a comunei Forotic.

10/02/2020 Hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar acreditate pentru anul scolar 2020-2021 in comuna Forotic.

10/02/2020 Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru anul 2019 si a stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati.

06/01/2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic.