Primăria Forotic județul Caraș Severin

Dispozițiile Autorității Executive (2020)

07/02/2020 Dispozitie privind convocarea consiliului local Forotic

27/01/2020 Dispozitie privindconvocarea consiliului local al comunei Forotic