Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotărâri de consiliu (2019)

29/08/2019 Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini si regulamentul de vanzare cu privire la vanzarea prin licitatie publica

29/08/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

29/08/2019 Hotarare privind insusirea raportului de evaluare intocmit de catre SC ANDCONSULT SRL invederea vanzarii suprafetei de 23.000 mp teren situat in sat Forotic, com. Forotic

29/08/2019 Hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului local Forotic si ale comisiilor de specialitate ale acestuia

29/08/2019 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile subordonate Consiliului local al comunei Forotic

29/08/2019 Hotarare privind transformarea postului de referent, grad profesional I A, consilier personal al primarului, in inspector, grad profesional I A

29/08/2019 Hotarare privind revocarea HCL. nr 45/ 2019 privind scoaterea la licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 23000 mp teren neproductiv, situat in sat Forotic, com. Forotic, jud. Caras-Severin domeniu public al comunei For

25/07/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

27/06/2019 Hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare intre Primaria comunei Forotic si Parohia Greco Catolica Surducu-Mare

27/06/2019 Hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu tocatoare

27/06/2019 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 2.3000 mp teren neproductiv, situat in sat Forotic, com. Forotic, jud. Caras-Severin domeniu public al Comunei Forotic

27/06/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta

24/05/2019 Hotarare privind aprobarea Contractului de comodat incheiat intre Primaria Comunei Forotic si Inspectoratul de Politie al judetului Caras-Severin pentru Postul de Politie Forotic

24/05/2019 Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2018

24/05/2019 Hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Carasului -Valea Almajului-Clisura Dunarii''

25/04/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

25/04/2019 Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Forotic in consiliul de administratie al Regiei Autonome ,,OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMA''

25/04/2019 Hotrare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sericiilor sociale pentru perioada 2019-2020, a Planului Local de actiuuni in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc separat a copiilor de parinti si a m

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea masei lemnoase din padurea proprietate a Comunei Forotic, pentru anul de productie 2019 pentru amenjamentul silvic al fondului forestier al comunei Forotic

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a comunei Forotic

25/04/2019 Hotarare cu privire la aprobare cuantum taxa de colectare, transport si depozitare deseuri menajere incepand cu 01.01.2019

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului privind activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institu

25/04/2019 Hotarare privind scoaterea la concurs a functiei publice de executie vacant de inspector grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Resurse Umae, Stare Civila si Relatii cu Publicul

25/04/2019 Hotarare privind modificarea art.4 din HCL nr.21/15.02.2019, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea pasunatului, precum si exploatarea pasunilor aflate in proprietate privata a comunei Forotic.

25/04/2019 Hotarare privind mutarea sediului primariei comunei Forotic de pe str. Principala nr.1, pe strada Primariei nr.21, nr. vechi 253 a, cladire ce a avut ca destinatie initiala ,, Azil de batrani-Centru de zi''

12/04/2019 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Forotic pentru anul 2019

29/03/2019 Hotarare privind aprobarea completarii Amenajamentului Pastoral pentru pajistile UAT Foroti si finantarea lucrarii reprezentand ,,Servicii de consultanta pratologica si topografica pentru completarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile UAT Forotic,

29/03/2019 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.22/2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Forotic

29/03/2019 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.22/2016 privins constituirea Consiliului Local

29/03/2019 Hotarare privind validarea mandatului domnului consilier Gavadina Petru membru al Partidului Miscarea Populara

29/03/2019 Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Gavagina Petru Ion Doru din partea partidului Miscarea Populara si declararea ca vacant a unui loc de consilier local in Consiliul local

29/03/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta

27/02/2019 Hotarare privind inceperea P.U.Z-ului

27/02/2019 Hotarare privind utilizarea excedentului

15/02/2019 Hotarare privind regulamentul organizarii pasunatului

15/02/2019 Hotarare privind inchirierea pasunilor

15/02/2019 Hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral

30/01/2019 Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol

30/01/2019 Hotarare privind raportul anual transparenta decizionala

30/01/2019 Hotarare privind executarea de reparatii

30/01/2019 Hotarare privind contractul de comodat Primaria Forotic - Ocolul Silvic

30/01/2019 Hotarare privind contractului de prestari servicii informatice

30/01/2019 Hotarare privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea planului de ocupare

30/01/2019 Hotarare privind organigrama si statul de functii

30/01/2019 Hotarare privind transformarea locurilor vacante

30/01/2019 Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta

30/01/2019 Hotarare privind planul de actiuni

30/01/2019 Hotarare privind strategia anuala de achizitie

30/01/2019 Hotarare privind reorganizarea retelei scolare

09/01/2019 Hotarare privind reabilitare Scoala primara Surducu Mare

09/01/2019 Hotarare privind act aditional contract salubritate

09/01/2019 Hotarare privind contractul Sobis Solutions

09/01/2019 Hotarare privind deficitul bugear

09/01/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta