Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotărâri de consiliu (2019)

27/02/2019 Hotarare privind inceperea P.U.Z-ului

27/02/2019 Hotarare privind utilizarea excedentului

15/02/2019 Hotarare privind regulamentul organizarii pasunatului

15/02/2019 Hotarare privind inchirierea pasunilor

15/02/2019 Hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral

30/01/2019 Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol

30/01/2019 Hotarare privind raportul anual transparenta decizionala

30/01/2019 Hotarare privind executarea de reparatii

30/01/2019 Hotarare privind contractul de comodat Primaria Forotic - Ocolul Silvic

30/01/2019 Hotarare privind contractului de prestari servicii informatice

30/01/2019 Hotarare privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea planului de ocupare

30/01/2019 Hotarare privind organigrama si statul de functii

30/01/2019 Hotarare privind transformarea locurilor vacante

30/01/2019 Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta

30/01/2019 Hotarare privind planul de actiuni

30/01/2019 Hotarare privind strategia anuala de achizitie

30/01/2019 Hotarare privind reorganizarea retelei scolare

09/01/2019 Hotarare privind reabilitare Scoala primara Surducu Mare

09/01/2019 Hotarare privind act aditional contract salubritate

09/01/2019 Hotarare privind contractul Sobis Solutions

09/01/2019 Hotarare privind deficitul bugear

09/01/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta